CroTuners Forum // Cro Tuning / Cro Styling

PRINCIP RADA 4TAKTNOG OTTO(DIESEL) MOTORA

Offline krigla

  • 205
  • +0/-0
PRINCIP RADA 4TAKTNOG OTTO(DIESEL) MOTORA
« on: Veljača 09, 2010, 12:53:48 am »
nisam vidio temu pa evo da malo ljudi znaju:
princip rada odvija se u 4 takat tj. 2 okretaja radilice
DMT-doljnja mrtva točka
GMT-gornja mrtva točka

1.TAKT-usis čistog zraka alfa=0-180°

Klip se giba iz GMT u DMT otvoreni su usisni ventili cilindara,zbog gibanja klipa i otpora u usisnoj grani dolazi do podtlaka u cilindru(od 0,1 do 0,2 bara).
zbog podtlaka zrak velikom brzinom ulazi u cilindar.da bi imali što bolje punjenje cilindara usisni ventil se otvara između 25°prije i 8°nakon GMT.krajem 4. takta i početkom prvog takta istovremeno su otvoreni usisni i ispušni ventili,to se zove preklapanje ventila radi ispiranja cilindara od ostataka izgaranja

2. TAKT KOMPRESJA ILI SABIJANJE ČISTOG ZRAKA alfa=180°-360°
Klip se giba iz DMT u GMT.zatvoreni su svi ventili cilindra,sabijanjem čistog zraka u kompresijski prostor raste temp zraka na kraju kompresije od 600°-900° i tlak od 16-18 bara(otto) 30-40 bara (diesel),temp samo zapaljenja diesel goriva je od 320°-380°C.
od 12-13°prije GMT visokotlačna pumpa ubrizgava gorivo u užareni zrak,pritom se gorivo pomješa sa zrakom i ispari i samo zapali.
Količina ubrizganog goriva zavisi od režima rada motora i vrste motora,pri maksimalnom opterečenju za osobne automobile iznosi od 40-60mm3,a za privredna vozila iznosi i do 10 puta više.ubrizgavanje traje od 20°-40°okretaja radilice.Tlak ubrizgavanja zavisi od vsrte sustava ubrizgavanja.
Za dizel motore koji imaju COMON RAIL sustav ubrizgavanja 3. generacije(cdi,hdi,jdi)1600 bara.
Kod diesel motora koji imaju UNIT injektor(pumpa i brizgaljka kao jedna cjelina) tlak ubrizgavanja kreče se do 2200bara.
ZAKAŠNJENJE PALJENJA-je vrijeme od početka ubrizgavnja do početka samo zapaljenja i obično traje oko 1 mili sekunde.na kraju izgaranja temp. iznosi do 2700°C a tlak  60 do 140 bara.

3.TAKT-RADNI TAKT ILI EKSPANZIJA(ŠIRENJE) alfa=360-540°
Klip se giba od GMT prema DMT.Svi ventili cilindra su zatvoreni.
Zbog izgaranja goriva naglo raste tlak i temp. sagorijele smjese na 2500°C a tlak 60-140 bara.
Izagranjem goriva dobili smo toplinsku energiju a to je visoki tlak i visoka temp. sagorjele smjese.
Visoki tlak sagorjele smjese djeluje na čelo klipa i izaziva njegovo gibanje prema dolje.
Gibanje klipa preko klipnjače izaziva okretanje radilice,a okretanje radilice preko transmisije(spojka,mjenjač,kardansko vratilo,diferencijal,polu vratilo)izaziva okretanje pogonskih kotača i izaziva kretanje vozila.to je jedini korisni takt koji oslobađa energiju

4. TAKT ISPUH SAGORIJELE SMJESE
Klip se giba iz DMT prema GMT.
ispušni ventili otvara se 40-50°prije GMT i sagorijela smjesa velikom brzinom napušta cilindar.
Tlak i temp. na kraju ekspanzije zavise o režimu rada motora i iznose od 4-6 bara a temp. ispuha je od 100°C-750°C.
Kod običnih diesel motora ispušni plinovi kroz ispušni sustav u kojem se nalazi katalizator izlaze u atmosferu,a kod turbo motora ispušni plinovi odlaze u plinsku turbinu i okreču je a poslije plinske turbine izlaze u atmosferu.
http://img24.imageshack.us/i/otto035rb.jpg/
ZADACI KLIPOVA:
-da brtvi radni prostor
- da na sebe prima tlak ekspanzije i da njega pretvori u kružno gibanje radilice
- da toplinu koju su izgorjeli plinovi prenjeli na klip što brže prenese na stijenke cilindra i njih na sredstvo za hlađenje
GLAVNI DIJELOVI:čelo klipa s prostorom za izgaranje(diesel),tijelo klipa s utorima za prstenje,ušice klipa s utorom za segerov prsten.

ZADACI CILINDRA I GLAVE MOTORA:
-zajedno s klipovima tvore prostor izgaranja
-moraju izdržati visoke temp. tlakove izgaranja i prenjeti tolinu na rashladno sredstvo i voditi klipove.
GLAVA MOTORA:
-dobro hlađenje
-velika krutost
-dobra toplinska vodljivot
-mali koeficjent rastezanja.
http://www.dieseldijelovi.com/assets/Uploads/_resampled/ResizedImage190160-cumminsParts.jpg

VIŠE VENTILSKA TEHNIKA:
-to znači da svaki cilindar ima više od 2 ventila po cilindru 3,4,5,6.. najčešče se koriste 4 ventila,ako imamo neparni broj ventila onda imamo više usisnih jer je tlak usisavanja manji od tlaka ispuha,koristi se kod brzohodnih motora.
PRED NABIJANJE:
prisilno nabijanje zraka u cilindar,može biti:
-rezonantno tj. pomoču promjenjive duljine usisne grane
-mehaničko tj. radilica pokreče kompresor
-turbo tj. pred nabijanje turbo punjačem
- twin charger tj. zajedničko mehaničko i turbo.